Historik

Den romersk-katolska kyrkan grundades ursprungligen av Petrus som var en av Jesu lärjungar. Den har under nära 2000 år överlevt olika historiska skeden och idag anses katolicism för världens största religion jämte islam.

Från sekt till dominerande religion

Kristendomen sågs från början som en sekt, vilket gjorde att dess tro förbjöds och även att de kristna ibland blev förföljda. Detta tog dock en vändning efter Konstantin besegrat Maxentius i slaget om det Västromerska riket. Därpå utfärdades år 313 ediktet i Milano som deklarerar att det Romerska riket ska tolerera kristendom och andra religioner, vilket småningom ledde till att kristendomen blev den dominerande religionen.

Att den kristna religionen själv under historiens lopp visat upp bristande tolerans var korstågen och inkvisitionen båda bevis på.

Kyrkostaten och Vatikanen

Kyrkostaten föregick Vatikanstaten och styrdes av påven år 752 till 1870. När landet var som störst innefattade dess utbredning en stor region i mellersta Italien. Efter Kyrkostaten upphörde dröjde det till 1929 innan den katolska kyrkan fick en självständig stat då Vatikanstaten upprättades. Vatikanstaten är belägen i den italienska huvudstaden Rom som en enklav.

flagga VatikanstatenVatikanen har mer eller mindre blivit en synonym med påven och den romersk-katolska kyrkan - påven är också statschef i Vatikanstaten. Befolkningen är liten, mindre än 1 000 medborgare - det finns även en mindre armé i form av Schweizergardet på 110 man. Inte desto mindre är inflytandet stort och påven har flera gånger spelat en politisk roll i världen. (Till höger kan du se en bild av Vatikanstatens flagga.)

Katolicism i Sverige

I Sverige har katolicismen aldrig växt sig lika stark som i vissa andra delar av världen. Under reformationen på 1500-talet bröt Svenska kyrkan med den romersk-katolska och blev protestantiskt. Under slutet av 1500-talet tvingades katolska präster lämna Sverige och de som fortfarande anammade katolsk lära blev landsförvisade i bästa fall och dömda till döden i värsta fall.

Efter Trettioåriga kriget som utspelade sig 1618–1648 skedde en avspänning och under nästa sekel gavs katoliker rätt av vistas i landet. Detta föranleddes av Gustav III:s toleransedikt 1781 och det blev nu också för första gången möjligt att bygga katolska kyrkor i Sverige och låta barn växa upp i en katolsk tro.

Den första romersk-katolska församlingen i Sverige grundades i Stockholm 1784, men det dröjde ända till 1837 tills S:ta Eugenia kyrka stod färdig. Vid seklets slut fanns även romersk-katolska kyrkor i Göteborg, Malmö och Gävle.

Under 1900-talet upphöjdes katolicismen då påven 1953 godkände Sverige som eget stift och samma år fick S-t Eriks kyrka högre rang i och med att den fick kallas domkyrka, idag den Katolska domkyrkan.

Artikel av Katolik.nu

Relaterade ämnen:

Påvar under 1900- och 2000-talen

Benedict XVILeo XIII (1878–1903)
Pius X (1903–1914)
Benedictus XV (1914–1922)
Pius XI (1922–1939)
Pius XII (1939–1958)
Johannes XXIII (1958–1963)
Paulus VI (1963–1978)
Johannes Paulus I (augusti–september 1978)
Johannes Paulus II (1978–2005)
Benedictus XVI (2005–2013)
Franciskus (2013–)

Benedictus XVI under ett besök i São Paulo. Benedictus XVI valde att avgå i februari 2013 vid 86 års ålder. Han blev då den första påve att avgå sedan Gregorius XII abdikerade 1415.