Katedraler

En katedral eller domkyrka har högre status än vanliga kyrkor, det är här stiftets biskop är hemmahörande och domkyrkan har också en fristående förvaltning. Här följer beskrivningar av svenska och europeiska katedraler.

Sverige

I Sverige pratar man inte särskilt ofta om katedral utan det brukar i de flesta fall heta domkyrka. Bland annat finns domkyrkor i Uppsala, Lund, Linköping, Kalmar, Växjö, Göteborg, Luleå och Visby.

Lunds domkyrka

lunds katedralLunds domkyrka är en katedral i romansk stil som byggdes och invigdes under 1100-talet. Kyrkan är byggd i sandsten. Lunds domkyrka var utsatt för en stor brand under 1200-talet och tvingades byggas upp igen. Den har också restaurerats under 1500-talet samt 1800-talet. Vid dessa tillfällen har det dessutom gjorts en del tillbyggnader.

Romansk arkitektur var en stilbeteckning som gällde 1000-talets två första sekel och en bit in på trettonde århundradet. Typiskt för den romanska arkitekturen är den massiva känsla av tyngd och rundbågar som bärande element, vilket märks på exteriören i form av fönster och den stora entrén.

Bilden på Lunds katedral är tagen av Han-Kwang Nienhuys i april 2004.

Uppsala domkyrka

uppsala katedralUppsala domkyrka är en katedral i gotisk stil som invigdes 1435, då hade kyrkobygget pågått ända sedan 1200-talet och bland annat letts av fransmannen Estienne de Bonneuil.

Den gotiska stilen inom arkitektur existerar kring 1200–1400 och uppstod i Västeuropa. Dess karaktäristiska drag var den spetsiga formen som pekade uppåt. Själva strävan att bygga uppåt vilade på idén att vilja nudda himlen och Guds boning.

Katedralen i Uppsala är störst i Norden och reser sig cirka 120 meter över jorden. Den har tre skyddspatroner: Sankt Erik, Sankt Olof och Sankt Laurentius.

Bilden på katedralen i Uppsala är tagen 2009.

Linköpings domkyrka

uppsala katedralLinköpings domkyrka uppfördes i romansk stil, men genom ombyggnader på 1200- och 1300-talet fick den en huvudsaklig gotisk stil. ytterligare tillbyggnader har tillkommit och idag är det den näst största kyrkobyggnaden i Sverige efter Uppsalas katedral.

Linköpings stift innefattade under 1200-talet Östergötland, Öland och Gotland samt delar av Småland.

Interiörbilden är tagen 2009.


Visby domkyrka

Visby domkyrkaVisby Sankta Maria som kyrkan heter byggdes under slutet av 1100-talet och invigdes först 1225. Sedan dess har tillbyggnation gjorts. Det var först under 1500-talet som den blev domkyrka i samband med att Visby stift bildades.

Under 1600-talet härjades kyrkan av en brand och förstörde östra delen. På 1800- och 1900-talen har omfattande renoveringar gjorts och idag torde den vara en av Sveriges vackraste domkyrkor.  

Bilden på katedralen i Visby är tagen av Håkan Svensson i augusti 2006.


Fler domkyrkor i Sverige

Skara domkyrka - Invigdes under 1100-talet och som så många andra gånger kom byggnadsstilen att övergå från romansk till gotisk stil. På grund av flera omfattande bränder och påföljande uppbyggnader är katedralen idag nästan helt olik den ursprungliga versionen.

Klosterkyrkor i Sverige

Varnhems klosterkyrkaVarnhems klosterkyrka - Varnhems klosterkyrka i Skara stift byggdes redan på 1100-talet. Kyrkan förstördes delvis i en brand 1234 och byggdes då om i tidig gotisk stil. Flera restaureringar har gjorts sedan dess.

Bild av Harri Blomberg från 2007.

Vadstena kloster
- Vadstena kloster påbörjades under slutet av 1300-talet, invigdes 1384 och stod helt färdig 1430. Den byggdes efter den heliga Birgittas föreskrifter och hennes dotter Katarina blev den första abbedissan. Det var länge ett av de viktigaste pilgrimsmålen i Skandinavien.

Katedraler i Europa

Notre-Dame

Notre-Dame katedralFlera av Frankrikes mest imposanta byggnadsverk från medeltiden är katedraler. Den idag allra mest kända är antagligen Notre-Dame som kan beskådas i Paris (se exteriörbild till vänster). Den byggdes cirka 1163–1345. Förutom den arkitektoniska prakten är Notre-Dame en av de tidigaste katedralerna i gotisk stil.

Den gotiska stilens främsta kännetecken gällande katedraler var den uppåtgående strävan: byggnaden skulle bildligt talat sträcka sig mot himlen och därmed uppfylla en starkare religiös funktion, vilket var att komma närmare Gud.

Efter byggnation av Notre Dame påbörjades också flera andra stora projekt i norra Frankrike. Flera hade namnet Notre-Dame ihop med staden – Notre-Dame kan ses som en allmän fransk beteckning på en kyrkobyggnad.

Notre-Dame Amiens katedralI Chartres, Reins och Amiens byggdes likaså grandiosa gotiska katedraler. Byggnadsprojekten som för sin tid var enorma varade ibland över hundra och ibland över två hundra år. Notre-Damekatedralen i Amiens (Notre-Dame d'Amiens) anses inneha en av gotikens förnämsta interiörer (se interiörbild till vänster). De gotiska idealen är omsatta genom att alla arkitektoniska element som ger känsla av tyngd, vilket var typiskt för den romanska stilen, är borta och det finns en genomgående rörelse uppåt.

Fler välkända katedraler i Europa

Katedralen i Pisa - Belägen mellan det lutande tornet och baptisteriet (byggnadsår 1063–1350).
Markuskyrkan - Katedral i Venedig i bysantinsk stil som ritades av en grekisk arkitekt (byggnadsår 1063–1350).
Santiago de Compostela - Katedralen i spanska Santiago de Compostela är bland annat berömd för sin imposanta interiör i romansk stil (byggnadsår 1075–1120).
Kölnerdomen - Katedralen i Köln är byggd i gotisk stil (byggnadsår 1248–1880).
Hagia Sofia - Hagia Sofia som när den byggts var Europas största kyrkobyggnad är idag ett museum, men fram tills år 1453 då muslimer tog över det bysantinska riket och gjorde om den till moské var den en katedral.

Sammanställning av Katolik.nu

Annons
Annonsbild