Helgon

Här kan en översikt över katolska helgon hittas. Enligt en förordning från 1100-talet är det påven som bestämmer över vem som får kallas helgon. De helgon som presenteras nedan är bara ett urval. Helgon kopplas ofta till ett specifikt område där de utövar en skyddande funktion och dessutom har de ofta ett attribut.

Heliga Birgitta
Sveriges första helgon och tills år 2016 det enda. Hon levde mellan 1303 och 1373 och helgonförklarades 1391.
Elisabeth Hesselblad
Medgrundare till Birgittinorden och Sveriges andra helgon. Hesselblad förklarades år 2016 till helgon.
S:t Josep
utsåg 1870 till skyddshelgon av den katolska kyrkan av påven Pius IX.
Gabriel
en av ärkeänglarna och firas ihop med Mikael och Rafael den 29 september.
Agnes
ger skydd åt jungfrur och med lamm som attribut.
Anna
Marias moder som skyddade Maria och hennes son, Jesubarnet.
Antonius
ger skydd åt husdjuren.
Cecilia
ger skydd åt kyrkomusiken.
Franciskus av Assisi
italiensk munk som grundade Franciskanorden (se Ordnar) och ger skydd åt djuren.
Josef
Marias make som skyddade familjen och kyrkan.
Laurentius
ger skydd åt de fattiga.
Martin av Tours
klostergrundare och biskop. Firas den 11 november.
Nikolaus
var ärkebiskop i Turkiet på 300-talet och hans välvillighet att skänka pengar åt fattiga har i folkloren gjort honom känd under namnet Santa Claus, det engelska namnet på den person som vi i Sverige kallar jultomten.
Sankt Ambrosius
var ärkebiskop av Milano och blev sedan skyddshelgon vars minnesdag firas den 7 december.
Sankt Andreas
sedan 900-talet skotskt skyddshelgon vars minnesdag firas den 30 november.
Sankt Göran
en historisk person och engelskt skyddshelgon vars minnesdag firas den 23 april.
Sankt Martin av Tours (Sankt Mårten)
franskt nationalhelgon vars minnesdag firas den 11 november.
Sankt Sigfrid
ett av de mer kända bland svenska helgon. Hans helgondag är 15 februari.
Sankt Stefan (Stefanos)
räknas som den förste kristne martyren och hans minnesdag firas den 26 december.
Hieronymus
kyrkofader och bibelöversättare som föddes cirka 347 och upphöjdes till helgon en tid efter sin död 420. Firas den 30 september.
Jeanne d’Arc
dömdes till döden och brändes på bål 1431. Hon helgonförklarades dock 1920 och är idag Frankrikes nationalhelgon.
Thomas av Aquino
en av de främsta teologerna, kanoniserades 1323 och blev då helgon cirka 50 år efter sin död.
Sankt Josef
Jungfru Marias make. Blev utsedd till skyddshelgon och beskyddare av den katolska kyrkan av påve Pius IX.
Johannes Paulus II
Den senaste i raden av påvar som helgonförklarats, vilket ägde rum i april 2014.

Det finns även skyddshelgon för specifika yrken och aktiviteter.

Se även profeter.

Sammanställt av Katolik.nu