Korstågen

Korstågen skedde under medeltiden och kom till ur viljan att befria Palestina från turkiska erövrare. Religionen var det centrala motivet och då turkarna ansågs som oheliga var korstågen också ett sätt att bevara geografiska regioner under kristet inflytande.

Nio korståg
Det första korståget ägde rum mellan 1096–1099 och skedde därför att muslimer erövrat Jerusalem och därmed försvårade de pilgrimsfärderna som gjordes till det heliga landet. Det blev det första av en rad korståg som gjordes med liknande ändamål under medeltiden.

De som deltog i korståget var bland annat stora mängder folk av blandade samhällsstånd – påven hade själv utlovat syndernas förlåtelse till alla som anslöt sig. De fraktioner som utgjordes av ”vanligt folk” kallades folkkorståget. Detta allsköns folk gick ett blodigt möte till mötes då de besegrades med eftertryck av turkarna vid gränsen till deras land.

Mer lyckosamt blev resultatet under det som har kallats det andra korståget och för de styrkor som leddes av bland annat kungar och utgjordes av riddare och andra tränade krigare. Denna gång hade de kristna stor framgång i att driva bort muslimerna och ta kontroll över Jerusalem.

tempelriddareI korstågen ingick också tempelriddare som bland annat i populärkultur har framställts under mystiska förtecken, men vilka egentligen tillhörde en munkorden som instiftades i början av 1100-talet.

Korstågens långsiktiga facit blev dock ingen succé utan muslimer och andra folk kunde vid flertal tillfällen återerövra de berörda territorierna. De nästkommande korstågen blev allt mindre lyckosamma och det sista av korstågen brukar anges det som skedde på slutet av 1200-talet, vilket resulterade i ett stort nederlag. Konflikter mellan kristna och muslimer har dock fortsatt sedan dess i dessa landområden och under senare sekel har muslimer drivits bort från det nuvarande Europa.

Här kan du hitta en genomgång av samtliga nio korståg.

Synen på korstågen idag
Modern historieskrivning har reviderat synen på det som från början sågs som heliga krig. Idag betraktas korstågen som delvis ett projekt att upprätthålla maktkontrollen av den då så mäktiga kyrkan i Europa. Det har också framgått att striderna i religionens namn inte alltid skedde under ridderlig kodex. Många – i synnerhet judar – som kom i korsfararnas väg utan att egentligen vara delaktiga i konflikten fick göra brutala erfarenheter med ibland dödlig utgång. Bristen på tolerans var tydlig då även kristna som inte tillerkände sig den romersk-katolska läran drevs bort från de områden korstågens verkställare tog i besittning.

Artikel av Katolik.nu

Relaterade ämnen: