Profeter

Profeter är viktiga gestalter inom en religion. En profet är en religiös förkunnare, vilket har betydelsen att profeten för fram den religiösa läran och detta ofta efter ett möte med Gud. I historien är manliga profeter i klar övervikt kontra kvinnliga, men det finns exempel på kvinnliga varav den bibliska Debora är en av de mest kända.

Amos
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Debora
profet som nämn i Domarbokens (GT). Hon var en israelisk domare, men tillfrågades även i andra ärenden, inklusive militära angelägenheter, i vilka hon kunde agera rådgivare.
Elia
israelisk profet som förekommer i Gamla testamentet. Det berättas att han färdas upp till himlen i en brinnande vagn.
Habackuk
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Haggai
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Hosea
israelisk profet som berättas om i Hoseas bok.
Hesekiel
en av de tre stora profeterna som omtalas i Gamla testamentet. Hesekiel levde på 500-talet f.Kr., var präst och en av de israeliter som deporterades till Babylonien och fångenskap. Sägs vara författare till Hesekiels bok som ingår i Gamla testamentet.
Jeremia
en av de tre stora profeterna som omtalas i Gamla testamentet. Levde på 600- och 500-talen i Juda rike. Hans trotsighet mot landets styre ledde till ett fängelsestraff från vilket han befriades i samband med att babylonierna tog över Juda. Hans ord skrevs ner och utgör boken Jeremia i Gamla testamentet.
Jesaja
en av de tre stora profeterna som omtalas i Gamla testamentet. Levde på 700-talet i Juda rike. Precis som Jeremia var han trotsig mot de styrande i staten. Hans profetior nedtecknades och är en av böckerna i Gamla testamentet.
Joel
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Jona
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Malaki
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Mika
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Mormon
ska ha skrivit de fyra guldplåtarna som grundlade Mormonernas religiösa lära.
Muhammed
grundade Islam efter att ha mottagit en gudomlig uppenbarelse i öknen.
Nahum
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Obadja
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Sakarja
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Sefanja
en av de mindre profeterna i Gamla testamentet.
Sulayman
profet som omnämns i Koranen.

Se även helgon

Sammanställning av Katolik.nu