Jakob

Jakob är tillsammans med Abraham och Isak de tre patriarkerna, vilket är ett annat ord för israeliternas stamfäder. Jakobs tolv söner skulle i sin tur bli stamfäder för Israels olika folk. Dessa söner heter Ruben, Simeon, Levi (leviternas stamfäder), Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Josef och Benjamin.

Hans son Josef var make till samma Maria som födde Jesus. Enligt Kristen tro är däremot Jakob inte Jesus far, enligt Bibeln var Maria jungfru när hon blev havande och Jesus kan både ses som Guds son och som Guds mänskliga skepnad.

I släkttavlans andra riktning befinner sig Isak som Jakobs far och sedan följer Abraham som är Jakobs farfar. Denne Jakob är inte densamma som aposteln Jakob.

Jakobs kamp med Gud
Jakob brottas med GudI Första Moseboken förtäljs det om hur Jakob i en natt brottades med en okänd ända tills dagen grydde. Jakob lät sig inte besegras, fick sin höft ur led i drabbningen. Först senare i brottningskampen får han redan på att han själva verket befinner sig öga mot öga med Gud, på bilden framställd i en ängels gestalt. Han får efter detta namnet Israel som en anspelning på dem hebreiska betydelserna "kämpa" och "Gud".

Artikel av Katolik.nu

Bilden är en illustration av Gustave Doré från en engelsk Bibelutgåva