Abraham

Patriarken Abraham är indirekt delaktig i tre av de stora religionerna: judendomen, kristendomen och islam, vilka kallas abrahamitiska religioner. Grundarna till dessa religioner som var Moses, Jesus och Muhammed är alla är ättlingar till Abraham (som inom islam kallas Ibrāhīm).

Abraham förekommer som en viktig gestalt i både Bibeln och Koranen där han beskrivs som judarnas (eller hebréerna som de tidiga judiska folkslagen kallades) och arabernas stamfader, därav hans epitet som patriarken. (Det finns också en historisk Abraham som tros ha levt omkring år 2000 f.Kr.)

Det blir hans två söner, Ismael och Isak, som sedan blir stamfäder för arabernas respektive judarnas folk.  

Ismael
Ismael är Abrahams förstfödde son och enligt Bibeln var han Guds budbärare. Han är alltså det arabiska folkets stamfader och enligt den islamiska tron är alla araber ättlingar till honom. Profeten Muhammed är hans barnbarn.

Isak
Isak var son till Abraham och Sara, och halvbror till Ismael. Enligt Bibeln och judisk tro är Isak Abrahams ende son. I Bibeln prövar Gud Abraham när han ber honom offra Isak. Abraham lyder befallningen, men innan offret verkställdes tar Gud tillbaka sin önskan.

Artikel av Katolik.nu