Syndafloden och Noas ark

Syndafloden förekommer i Första Mosebok och berättar om hur en översvämning drabbade jorden och nästan utplånade allt liv. Det var ett Guds straff mot mänskligheten, men han lät Noa och dennes familj samt alla djur överleva. Detta skedde genom att Gud beordrade Noa att bygga en ark och ombord på denna ark överlevde de syndafloden.

Noas ark När vattnet väl hade börjat dra sig undan skickade Noa iväg en duva för att eventuellt finna land. När duvan återvände med ett blad i näbben var det beviset på att land var inom räckhåll. Noah, hans familj och djuren påbörjar därefter en ny era med Gud som bundsförvant.

I 1 Mos 5 berättas det detaljerat om förberedelserna:

Han sade till Noa: ”Jag har bestämt att jag skall göra slut på alla människor, ty de har fyllt jorden med våld. Jag skall förgöra både dem och jorden. Bygg dig en ark av goferträ och inred den med olika rum. Bestryk den både invändigt och utvändigt med jordbeck. Så skall du göra arken: den skall vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög, och du skall göra ett tak på den med en halv meters resning. Ingången till arken skall du göra på ena sidan, och du skall bygga den i tre våningar. Jag skall nu låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlen. Allting på jorden skall gå under. Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du skall gå in i arken tillsammans med dina söner, din hustru och dina sonhustrur, och av allt som lever, av alla varelser, skall du föra in i arken ett par, hane och hona, av varje art, så att de kan överleva tillsammans med dig.

Syndafloden ska inte förväxlas med syndafallet som också nämns i Första Mosebok och handlar om hur Adam och Eva fördrivs från Paradiset.

Syndafloden utanför Bibeln
Syndafloden förknippas huvudsakligen med Bibeln, men berättelsen lär ha tidigare förebilder. Den mest kända och uppenbara kommer från den Mesopotamiska kulturen. När man vid utgrävningar fann Gilgamesheposets elfte tavla insåg man att det som berättas om syndafloden i Bibeln inte var en unik berättelse utan hade en förebild.

I både fallen tillskrivs katastrofen bero på att människan retat upp sin gud. I den Mesopotamien rådde månggudadyrkan och en av gudarna var trött på det larm som uppstod av den mänskliga överbefolkningen, därav upphovet till en flod som tog död på nästan allt – även här finns en motsvarighet till Noa vid namn Ahrahasis som också instrueras av ett gudomligt väsen att bygga en båt i likhet med vad som berättas i Bibeln.

Artikel av Katolik.nu

Bilden är en teckning från 1700-talet av Thomas Pennant som föreställer hur Noa och hans övriga besättning lämnar båten.
Citatet är från Bibel 2000.