Religion och vetenskap

Att religion och vetenskap ofta varit på kollisionskurs under historien är ingen hemlighet. Under medeltiden skaffade sig den kristna religionen en oerhört stark ställning och vetenskapsmän var under lång tid tvungna att underkasta sig kyrkans vilja för att undslippa bestraffning.

En av de mest berömda händelserna ifråga om religion och vetenskap på kollisionskurs och med utslaget att vetenskapen tillrättavisades av religionen var då Galileo Galilei 1632 gav ut en bok som stödde den heliocentriska världsbilden med solen i centrum. För detta ställdes han till svars och tvingades avsäga sig sin lära och fick dessutom husarrest återstoden av sitt liv.

Hur katoliker ser på Big Bang?
När teorin om Big Bang först framfördes var Vatikanen faktiskt tämligen positiv. I teorin om Big Bang som universums födelse finns det utrymme för en skapare eftersom Big Bang inte säger något specifikt om vad som hände innan detta ögonblick utan egentligen bara efteråt.

Evolutionsteorin
När evolutionsteorin introducerades i mitten av 1850-talet förändrades synen på naturen och människan på ett sätt som var oförenligt med kyrkans perspektiv. En debatt startade som än idag pågår. Sedan en tid finns Intelligent design som en delvis bestridande bild av evolutionsteorin.

Artikel av Katolik.nu

Vidare läsning: