Katolsk syn på stamcellsforskning

Stamceller är en viss typ av celler som finns i alla flercelliga organismer. Den medicinska potentialen hos stamcellsforskning är stor och mycket forskning har gjorts på området. Forskningen har framför allt pågått under andra halvan av 1900-talet och på slutet av seklet lyckades man framställa stamceller på konstgjord väg. Det är en forskning som lär fortsätta och detsamma gäller förmodligen den etiska debatten därom.

Det kontroversiella kring stamcellsforskning är att det embryo som utgör ett foster. Abort enligt katolsk tro är en orätt metod då den likställs med att en människa berövas livet. Att då använda foster som avlidit av denna orsak anses som en kränkning mot det liv som bragts om intet. Det går också att skilja på embryonala stamceller och adulta stamceller; det är endast användning av embryonala stamceller som kyrkan finner etiskt fel.

Av naturliga orsaker står det ingenting om detta ämne i Bibeln. Därför har det varit en fråga där katoliker och protestantiskt kristna avvikit. Inom kristendom och även islam är stamcellsforskning något som accepteras på det stora hela så länge det finns tillräckligt motiverade medicinska vinster att göra.

Fast trots de medicinska vinningar som kan nås är den katolska synen på stamceller alltså som något orätt. Ett viktigt argument är synen på människor som unika varelser med ett medvetande och inte som en materiell organism med utbytbara beståndsdelar.

Dock – vilket är viktigt – motsätter sig inte den katolska kyrkan stamcellsforskning som sådan. Skulle stamcellsforskning kunna bedrivas på ett sätt där stamceller kan framställas på ett sätt som inte kränker liv finns det alltså inget motstånd mot utövandet.

Det finns en läsvärd artikel i tidningen Dagen från 2010 om detta ämne: "Katolska kyrkan är inte motståndare till stamcellsforskning".

Artikel av Katolik.nu

Källor:
Respektlivet.nu

Annons
Annonsbild