Sexuella övergrepp av katolska präster

Att det finns en Wikipedia-artikel med titeln Sexuella övergrepp inom Romersk-katolska kyrkan är ett nedslående bekräftelse på att sexuella övergrepp är en återkommande företeelse inom den katolska kyrkan. Vid flertalet tillfällen har det i media rapporterats om präster som sexuellt utnyttjat pojkar och flickor. Den fristad som en kyrka och dess samfund ska utgöra har visat sig kunna vara något helt annat.

Att kyrkan i vissa fall inte vidtagit motåtgärder i tillräckligt skala gör också att missförtroendet ökat mot den katolska kyrkan bland både dess medlemmar och utomstående. Många gånger har fallen blivit nedtystade och då en präst erkänt brott har denne ibland enbart förflyttats till en ny ort, vilket ibland lett till att denne där kunnat begå nya övergrepp.

Vidare finns alltför få fall där kollegor valt att vittna mot präster då dessa stått anklagade för sexuella övergrepp. Skälet är att ett vittnesmål förmodligen skulle omintetgöra en karriär inom kyrkan och de som valt att bli visselblåsare har ofta avskedats.

Den före detta påven Benedict XVI har fördömt dessa gärningar, men samtidigt har han blivit anklagad för att mörklägga liknande företeelser och på begäran från Vatikanen godkände presidenten George W. Bush immunitet åt samme påve inför eventuella anklagelser kring sexuella övergrepp mot barn.

I den prisade dokumentärfilmen Deliver Us From Evil (2006) berättar barn och föräldrar till dem som utnyttjats sexuellt om sina trauman. Även en präst som begått många övergrepp intervjuas. Enligt filmen har över 100 000 personer som utnyttjats sexuellt anmält detta bara i USA och mörkertalet beräknas vara över 80 %. I de tvister som följt har den katolska kyrkan betalat ut över en miljard dollar i skadestånd och rättegångskostnader sedan 1950.

En omfattande rapport som gjordes 2004 (John Jay Report) i USA och finansierades av United States Conference of Catholic Bishops kunde konstatera att över 10 000 anklagelser mot präster gällande sexuellt utnyttjande ägt rum 1950–2002. Drygt 80 % av de som angivit att dem utsatts för dessa slags övergrepp var pojkar. Sammanlagt var 4392 präster anklagade, vilken kan jämföras med siffran 109 694 präster som totalt varit aktiva under perioden som undersökning innefattade.

Artikel av Katolik.nu