Kung Salomo

Den Salomo som omnämns i Bibeln och ska ha levt på 900-talet f.Kr. är en mytomspunnen person. Då inga andra dokument vid sidan av Bibeln från denna tid nämner Salomo är faktaunderlagen bristfälliga och leder till tvivel kring ifall Salomo var en historisk eller påhittad person.

Kung SalomoVem var kung Salomo i Bibeln?
I Gamla Testamentet berättas att Salomo var son till David och skulle ärva dennes kungarike. Det är också under Salomos israeliska styre som det första judiska templet ska ha rests.

Salomo pekas ut som den som ska ha författat Predikaren. Nära kopplad till Salomo är också Vishetens bok och det är en av de texter som förknippas med den enorma vishet som tillskrivs Salomo. Salomo ska inte bara innehaft en lysande visdom, han beskrivs också som ofantligt rik.

Andra källor som omnämner Salomo
I senare tider har Salomo förekommit i andra texter. Till exempel nämns han i Kebra Nagast, en etiopisk bok om kungar. Salomo beskrivs här något annorlunda än i Bibeln och det berättas bland annat att han och drottningen av Saba ska haft en passionerad romans. En berättelse som välvilligt upptagits av vår tids populärkultur.

Salomo har också klara likheter med profeten Sulayman som nämns i Koranen.

Artikel av Katolik.nu

Bilden är en illustration av Gustave Dore som föreställer den åldrade kung Salomo.