Purgatorium

Purgatorium eller skärselden som är en vanligare benämning är ett slags tillstånd eller vistelseort för själar som behöver renas för att nå Himmelsriket. Enligt katolsk lära kommer själen att nå Paradiset, men innan dess måste den vara ren och själar som behöver renas hamnar i skärselden.

tavla med helvetetPurgatorium är ett omtvistat begrepp inom olika religioner som baseras på Bibeln. Många trossamfund inklusive den ortodoxa och protestantiska kyrkor stöder inte tron på skärselden. Skärselden nämns i Andra Mackabeerboken som katoliker räknar till en av de kanoniska bibliska böckerna, men som inte är fullt erkänd som bibelbok av kristna.

Skärselden har en negativ klang och hotande innebörd. De som hamnar här ska enligt läran först plågas för sina synder innan de är värda att ingå i Himmelsriket. Böner och offer är sätt för katoliker att undvika skärselden.

Skärselden upptar också en plats i den medeltida författaren Dante Alighieris kända verk Den gudomliga komedin (La Divina Commedia). Här skildras en vandring genom Helvetet (Inferno), Skärselden (Purgatorio) och Paradiset (Paradiso).

Artikel av Katolik.nu

Bilden ovan är från medeltiden och framställer helvetet