Paradiset

Paradiset används i olika sammanhang för att namnge en underbar plats och tillvaro. Paradiset är därmed inte en bestämd plats utan mer ett önsketänkande, men inom religionen däremot är paradiset ofta något konkret. 

målning av paradisetInom vissa religioner antas paradiset vara en värld där vissa kan komma till efter jordelivet. En dikotomi görs mellan helvetet (underjorden) och paradiset (himlen). De rättrogna får uppleva paradiset efter de genomträtt Skärselden (Purgatorium).

I den bibliska berättelsen befinner sig de första människorna, Adam och Eva, från början i ett slags paradis i form av Edens lustgård. Men efter att Eva smakat på kunskapens frukt, förvisar Gud dem från Eden och det mänskliga livet blev efter detta fyllt av vedermödor.

men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö. (1 Mos 2)

Paradiset kan i denna bemärkelse även ses som en förlorad värld av oskuld – varken Adam eller Eva hade ”lärt” sig att de behövde skyla sina underliv.

Ordet har sitt ursprung från antiken och var grekernas namn på de vackra parker i Persien som kallades paradaida och som på grekiska blev paradeisos.

Artikel av Katolik.nu

Bilden ovan är gjord av Thomas Cole och framställer Edens lustgård