Nya testamentet

Nya testamentet är den andra boken som utgör Bibeln, den första utgörs av Gamla Testamentet, och den skrevs på grekiska (och översattes först till svenska 1526). Det är här bilden av Jesus som Guds son och Messias framställs genom de fyra evangelierna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Texterna i Nya testamentet utgörs bland annat av Paulus brev samt de av bidragsgivarna Matteus, Lukas och Johannes. Dessa levde under 100-talet och var Jesus lärjungar. Paulus brev som utgör tretton böcker i Nya testamentet är skrivna före evangelierna och tillmäts därför av forskare större sanningshalt (enligt berättelserna hade Paulus från början förföljt kristna då dessa stod i opposition med den judiska läran, men blev omvänd av den återuppståndne Kristus). Tidsbestämmandet av stora delar av innehållet är annars behäftat med frågetecken.

Nya testamentet gavs auktoritet genom att dess böcker var skrivna av apostlar och syftet var att förmedla Jesus lära och särställning som Guds son och ge den företräde framför andra liknande religiösa läror som florerade vid denna tid, framför allt gnosticismen

Nedan är en lista med samtliga böckerna (brukliga förkortningar står inom parentes och ibland något om innehållet):

 1. Matteusevangeliet (Matt)
 2. Markusevangeliet (Mark)
 3. Lukasevangeliet (Luk)
 4. Johannesevangeliet (Joh)
 5. Apostlagärningarna (Apg)
 6. Romarbrevet (Rom)
 7. Första Korinthierbrevet (1 Kor)
 8. Andra Korinthierbrevet (2 Kor)
 9. Galaterbrevet (Gal)
 10. Efesierbrevet (Ef)
 11. Filipperbrevet (Fil)
 12. Kolosserbrevet (Kol)
 13. Första Thessalonikerbrevet (1 Thess)
 14. Andra Thessalonikerbrevet (2 Thess)
 15. Första Timotheosbrevet (1 Tim)
 16. Andra Timotheosbrevet (2 Tim)
 17. Titusbrevet (Tit)
 18. Filemonbrevet (Filem)
 19. Hebreerbrevet (Heb)
 20. Jakobsbrevet (Jak)
 21. Första Petrusbrevet (1 Pet)
 22. Andra Petrusbrevet (2 Pet)
 23. Första Johannesbrevet (1 Joh)
 24. Andra Johannesbrevet (2 Joh)
 25. Tredje Johannesbrevet (3 Joh)
 26. Judasbrevet (Jud)
 27. Uppenbarelseboken (Upp)

Tilläggas kan att ett femte evangelium, Tomasevangeliet, skrevs under samma tidsperiod som de andra evangelierna, men hittades först under 1900-talet och har därför inte ingått i Nya testamentet. Tomasevangeliet tros av vissa ha skrivits av Jesus.

Artikel av Katolik.nu