Kvinnans roll i religionen

Kvinnan har alltid välkomnats i kristna församlingar, men hennes roll har varit - som överallt annars i samhället under stora delar av historien - degraderad till att tiga. Så här låter det från Paulus i första Korinthierbrevet (14:34-35):

Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomster.

Detta är en ofta citerad passage ur Bibeln och dylika citat visar på kvinnans underordnade ställning inom kristendomen, men också förstås i det samhälle där detta uppstod från.

Kvinnliga präster
Att kvinnan har en underordnad ställning är gemensamt för de flesta religioner och en aktuell fråga som brukar komma upp till debatt är kring kvinnliga präster i Svenska kyrkan och inom den katolska. I båda fallen har detta varit känsliga frågor där den långa traditionen fungerar som cementerande av ett konservativt bruk.

Inom den Kristna kyrkan är det idag alltmer självklart - även om frågan fortfarande är kontroversiell - att även kvinnor får vara präster. Inom den katolska kyrkan är detta fortfarande inte tillåtet. Orsaken därtill är att den katolska kyrkan väljer att gå tillbaka på Bibeln och hänvisar direkt till denna, bland annat där det står att det var tolv män som skulle föra ut det kristna budskapet. En bred redogörelse kring synen på kvinnliga präster publicerade av CDF (troskongregationen) 1976 i form av dokumentet "Inter Insigniores". Senare har också ett annat dokument "läckt" ut och publicerats i media.

I samband med att påven Franciskus gjorde ett besök i Brasilien talade han bland annat om kvinnor i den katolska kyrkan tycktes värna om en utveckling på området samtidigt som han höll fast vid rådande förhållande: "Vi kan inte begränsa kvinnornas roll inom kyrkan till att vara altarflickor eller till att leda olika välgörenhetsprojekt, det måste finnas mer. Men när det gäller möjligheten för kvinnor att bli präster så har kyrkan sagt sitt, och sagt nej, den dörren är stängd".

Kvinnliga häxor
De som utpekades som häxor var för det mesta kvinnor. Häxor var någon som ansågs kopulera med djävulen och just kvinnor antogs ha sämre motståndskraft och som inte kunde värna sig mot att ”övertas” av onda akter. Kan vila på den gamla fördomsfulla synen på kvinnor som havande sämre dygd än män. Går tillbaka till Bibels Eva som inte kunde motstå frestelsen att smaka på äpplet.

Artikel av Katolik.nu