Katolsk syn på homosexualitet

I praktiken kan man säga att homosexualitet och katolsk religion inte går ihop. Trots att det råder en acceptans för homosexualiteten är utövandet av denna sexuella läggning likväl inte tillåten inom katolska kyrkan.

Även om katoliker såväl som kristna tillber en gud som hyser kärlek till alla människor tycks vissa grupper förbli exkluderade när det kommer till religionernas synfält. Motivering till varför aktiv homosexualitet inte accepteras hämtas ofta från bibliska texter.

Inom katolicismen läggs väldigt stor vikt på de religiösa texterna och en del menar att sådana religioner blir förstelnade och kvar i en tid som övriga samhället för längesedan lämnat bakom sig. Det är också svårt att driva en diskussion framåt så länge bibliska ord gäller som självklart rättesnöre för många troende.

Synen på homosexualitet genom historien
Genom historien har synen på homosexuella däremot växlat. Under antiken var ”gossekärlek” (dvs. lust till en yngling av samma manliga kön) fullt accepterat och en dragning till det egna könet sågs ibland till och med som mer högtstående än den heterosexuella motsvarigheten. Under medeltiden i Europa då den kristna religionen hade en dominerande ställning blev homosexualitet i stället klassat som syndigt och de homosexuella kunde i värsta fall straffas med döden.

Under seklen från renässansen och framåt skedde en gradvis mildring i synen på homosexuella, men läggningen det sågs fortfarande som något onaturligt och syndigt. Ända in på 1900-talen förblev det också straffbart i vissa länder, inklusive Sverige. Samtidigt trädde alltfler homosexuella fram och fler möjligheter för personer med denna sexuella läggning att träffas uppstod framför allt i vissa storstäder. Efter att Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet lett av Adolf Hitler fått makten i Tyskland på 1930-talet började homosexuella förföljas, vilket bland annat resulterade i att dessa fängslades eller hamnade i koncentrationsläger.

I Sverige avkriminaliserades aktiv homosexualitet först 1944, fast de homosexuella kom då i stället att klassificeras som sjuka och blev placerade på mentalsjukhus. År 1979 slutligen avskaffades även denna klassificering av homosexuella som grupp.

Fast ännu erkänns alltså inte homosexualitet som något naturligt av den katolska kyrkan. Under 2013 i samband med ett besök i Brasilien uttalade sig påven Franciskus i frågan och även om homosexualitet alltjämt skulle betraktas som en synd resonerade han att: "Om någon är homosexuell och söker Herren med god vilja, vem är jag att döma".

Katoliken Bengt Malmgren skriver i en läsvärd artikel, ”Homosexualitet och kyrkan”, bland annat att han märkt en ökad vilja till dialog inom den katolska kyrkan kring detta ämne.

Artikel av Katolik.nu

Annons
Annonsbild