Buddhism

Buddhismen uppstod i nordöstra Indien – som en utväxt från hinduism – för omkring 2500 år sedan. Religionens grundare var Gautama Siddharta, fast han skulle bli mer känd under namnet Buddha.

Buddhismen skiljer sig något från de andra stora religionerna. I viss mening är den mera filosofisk än religiös då dess lära inte refererar till någon specifik gud utan snarast handlar om en viss insikt om livet som går tillbaka på en dödlig varelse. Dock är den status Buddha innehar idag att likna vid en gudom, vilket bland annat tar sig uttryck i stora statyer föreställande denne. Därtill finns bodhisattvor, som till viss del kan ses som icke-mänskliga varelser.

Buddha

buddha statySiddharta Gautama levde cirka 563–483 f.Kr. och det avgörande ögonblicket i hans liv var när han lämnade ett bekvämt liv i lyx för att leva som tiggarmunk bortom det materiella, sökandes efter livets innersta mening.

Efter några kringflackande år slog han sig ner vid floden Nairanjana för att meditera i stillhet och nå ett fullkomligt uppvaknande. Under denna tid upptog han universella insikter som han småningom skulle undervisa om. Insikterna kan sammanfattas i frigörelsen från begär. Det är begären som skapar lidande. Begären gör att vi trånar efter saker vi inte äger och att vi därför inte lever i nuet. Det är först när vi slutar upp med att ständigt fokusera på begär som vi kan uppnå inre frid, dharma.

Lärjungar samlades hos Gautama och han gavs namnet Buddha, ”den upplyste”. Buddha skulle skicka ut sina anhängare runtom i Indien för att missionera om hans lära. Buddhas lära har beskrivits som den "gyllene medelvägen" där livets extrema sidor undviks. Den låter sig inte delas i den västerländska uppdelningen av ande och materia eller materialism och idealism.

Kärnan i denna lära var tanken om reinkarnation där livet sågs som ett kretslopp, med ständig återfödelse (något som också är en central del inom hinduismen). Här återfinns begreppet karma som kan finnas i form av bra och dålig karma och som avgör vad en människa föds till i nästkommande liv. Det eviga kretsloppet berodde på människornas ständiga strävan och begär när idealet i stället borde vara att få insikt.

Insikt var något som människan nådde genom "den åttafaldiga vägen" som är uppdelad i tre delar. Den första delen bestod av visdom som uppnåddes genom "rätt kunskap" och "rätt tanke", den andra delen kretsade kring moral och vanns genom "rätt tal", "rätt handling", "rätt levnadssätt" och den sista delen slutligen gällde meditation och bestod av "rätt ansträngning", "rätt uppmärksamhet", "rätt koncentration".

Genom denna djupa insikt som också helt befriade människan från karma kunde återfödelsen brytas och nirvana, ett slags tillstånd av frid eller uppvaknande, uppnås.

Spridning
Efter Buddhas död spreds den buddhistiska läran vidare i Indien och även utanför landet. Kloster grundades bland annat i Indien, Tibet och Kina med munkar som försökte leva sitt liv enligt buddhismens principer. Idag är buddhismen dominerande i delar av Asien och land som Thailand, Kambodja, Bhutan och Burma.

Artikel av Katolik.nu

Källor:
Religionernas historia (2004), Sören Wibeck
Buddhas lära (2014), Sangharakshita

Annons
Annonsbild