Katolsk syn på abort

Frågan om abort är ett återkommande ämne för debatt och den katolska synen ifrågasätts av många. Katolicismens syn på abort grundas på att liv till varje pris bör tas till vara. Följdfrågan blir då när det mänskliga fostret i kvinnans mage kan räknas som liv. Enligt katoliker blir livet till redan under den sammansmältningsprocess som sker vid befruktningen och därmed är foster detsamma som liv.

När omständigheter gäller övergrepp
Frågan om abort kompliceras ibland av ytterligare omständigheter vilket kan medföra ett svårt moraliskt dilemma. Det kan exempelvis gälla då befruktningen skett som följd av ett övergrepp.

Om kvinnan utsatts för våldtäkt ser katoliker på detta som en beklagansvärd situation, men vidhåller ändå att abort felaktigt resulterar i berövandet av ett liv. Trots de svåra förutsättningarna som uppstår vid en sådan situation bör livet ändå ses som värt att ta tillvara, att detta alltid är ett privilegium och inte ett straff, trots omständigheterna. Grundsatsen är att människans uppgift är att skapa och hon inte har rätten att förstöra.

Kritik och motargument
Det går förstås att anlägga ett genusperspektiv kring detta eftersom det är kvinnor som drabbas och huvudsakligen män som stiftat riktlinjerna. Även inför motargumentet att det är en tolkning av Bibelns ord är detta enligt många en textkälla som blivit nedskriven av män medan andra hävdar att det är Guds ord som framförs.

Det går också att hävda en slags dubbelmoral i den katolska etiken. Enligt katolsk tro är det inte tillåtet med sex före äktenskapet med argumentet att ett barn bör få växa upp under skyddade former, vilket åsyftar äktenskapet. Detta kan då anses som inkonsekvent bredvid ståndpunkten kring abort och att ett barn ska födas till varje pris, vilket ibland måste innebära mycket sämre förhållanden än vad vore fallet för ett barn som blivit till utanför äktenskap.

Denna motsättning kan i viss mån förklaras i det att förutsättningarna skiljer sig åt: i det ena fallet har ett liv redan blivit till medan i det andra handlar det om att förebygga en situation som inte anses vara idealisk för ett barn. Huruvida en dubbelmoral ändå föreligger kan diskuteras.

Övrig fakta
Abortfrågan är ett politiskt känsligt ämne och av denna anledning är det inte en av de frågor som ofta diskuteras av politiker. EU lägger sig inte i hur länder tar ställning till abort i form av lagar. Det finns för tillfället två länder i Europa där abort är förbjudet enligt lag och dessa är Malta och Polen (Irland ingick tills nyligen bland dessa länder, men efter en folkomröstning 2018 fick landet en liberalare abortpolitik).

Artikel av Katolik.nu

Annons
Annonsbild